THE VALUE OF INDEPENDENCE

เป็นองค์กรที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ความเป็นกลาง และโปร่งใส ซึ่งถือเป็น “ธรรมชาติ” ของความเป็น “ทริสเรทติ้ง”

การดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นอิสระ” (Independence) ก่อให้เกิด “คุณค่า” (Value) หลายมิติ
คุณค่าต่อลูกค้า
ความเห็นที่เป็นอิสระทำให้บทวิเคราะห์ของทริสเรทติ้งมีประโยชน์ต่อลูกค้า ลูกค้าจำนวนหนึ่งได้สะท้อนให้รับทราบว่า ได้นำบทวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างได้ผล
คุณค่าต่อพนักงานและองค์กร
การที่ทริสเรทติ้งจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและอย่างมีคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม พนักงานจะต้องตระหนักว่า ต้องทำงานอย่างมีหลักการ บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ และมีความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อสังคม
ทุกวันนี้กระแสโลกได้มุ่งเน้นความสำคัญของ ความเป็นอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากการที่ตลาดทุนทั่วโลกต่างส่งเสริมให้บริษัททั้งหลายเพิ่มสัดส่วนของ กรรมการอิสระ ให้มากขึ้น นอกจากนั้นในการพัฒนาทางสังคมและการเมือง บทบาทของ องค์กรอิสระ ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระแสสังคมโลกให้คุณค่าของ ความเป็นอิสระ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ สังคม และการเมืองอย่างแท้จริง

Top panel
ป้ายโฆษณา
แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม : 5934852

ข่าวประชาสัมพันธ์
S&P Global Ratings ประกาศการร่วมทุนใน TRIS Rating ประเทศไทย
23/06/2559

กรุงเทพฯ 23 มิถุนายน 2559 – บริษัท เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้ง (S&P Global Ratings) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลกและ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ทริสเรทติ้ง) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของประเทศไทย ประกาศในวันนี้ถึงการบรรลุข้อตกลงในการที่ S&P Global Ratings เข้าถือหุ้น 49% ในทริสเรทติ้ง

อ่านต่อทั้งหมด...
12/05/2559     สรุปภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มของปี 2559 และผลงานให้บริการอันดับเครดิตในปี 2558

13/10/2558     สรุปภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในปี 2559 และ ผลงานให้บริการอันดับเครดิตในปี 2558

29/09/2558     ASEAN Bond Markets

15/09/2557     ทริสเรทติ้งร่วมกับ Standard & Poor’s จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand’s Banking Outlook and Hybrid Capital under BASEL III”

21/08/2555     บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอีก 7 หน่วยงาน ในการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในโครงการ "หุ้นกู้ SMEs"

05/03/2555     พิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างทริสเรทติ้ง และ Standard & Poor’s และ งานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2555 ของทริสเรทติ้ง เรื่อง AEC และผลกระทบต่อธุรกิจไทย

09/02/2555     ขอเชิญร่วมงานสัมมนาใหญ่ทริสเรทติ้ง ประจำปี 2555

29/11/2554     S&P และ TRIS ประกาศความร่วมมือการจัดอันดับเครดิต

25/05/2554     ทริสเรทติ้งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิเคราะห์ ACRAA เรื่อง “การจัดอันดับเครดิตโครงการสาธารณูปโภค” 19-20 พ.ค. 2554 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

25/05/2554     การอบรมเชิงปฏิบัติการ ACRAA เกี่ยวกับ “การจัดอันดับเครดิตโครงการสาธารณูปโภค” ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>