THE VALUE OF INDEPENDENCE

เป็นองค์กรที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ความเป็นกลาง และโปร่งใส ซึ่งถือเป็น “ธรรมชาติ” ของความเป็น “ทริสเรทติ้ง”

การดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นอิสระ” (Independence) ก่อให้เกิด “คุณค่า” (Value) หลายมิติ
คุณค่าต่อลูกค้า
ความเห็นที่เป็นอิสระทำให้บทวิเคราะห์ของทริสเรทติ้งมีประโยชน์ต่อลูกค้า ลูกค้าจำนวนหนึ่งได้สะท้อนให้รับทราบว่า ได้นำบทวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างได้ผล
คุณค่าต่อพนักงานและองค์กร
การที่ทริสเรทติ้งจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและอย่างมีคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม พนักงานจะต้องตระหนักว่า ต้องทำงานอย่างมีหลักการ บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ และมีความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อสังคม
ทุกวันนี้กระแสโลกได้มุ่งเน้นความสำคัญของ ความเป็นอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากการที่ตลาดทุนทั่วโลกต่างส่งเสริมให้บริษัททั้งหลายเพิ่มสัดส่วนของ กรรมการอิสระ ให้มากขึ้น นอกจากนั้นในการพัฒนาทางสังคมและการเมือง บทบาทของ องค์กรอิสระ ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระแสสังคมโลกให้คุณค่าของ ความเป็นอิสระ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ สังคม และการเมืองอย่างแท้จริง

Top panel
ป้ายโฆษณา
แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต รายการอันดับเครดิต ทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม : 5943617

รายการอันดับเครดิต [ทั้งหมด]
28/04/2560     BDMS: อันดับฯ ตราสารฯ ใหม่ "AA-/Stable"

27/04/2560     THANI: อันดับฯ ตราสารฯ ใหม่ "A-/Stable"

27/04/2560     DTN: อันดับฯ ตราสารฯ ใหม่ "AA+/Negative"

27/04/2560     ITD: อันดับฯ ตราสารฯ ใหม่ "BBB-/Stable"

25/04/2560     SPALI: อันดับฯ ตราสารฯ ใหม่ "A/Stable"

21/04/2560     UV: อันดับฯ ตราสารฯ "BBB+/Stable"

21/04/2560     RHB: อันดับฯ องค์กร+ตราสารฯ ใหม่ "AA,T1+/Stable"

20/04/2560     TFG: อันดับฯ องค์กร ใหม่ "BBB-/Stable"

18/04/2560     QH: อันดับฯ ตราสารฯ ใหม่ "A-/Stable"

17/04/2560     ORI: อันดับฯ ตราสารฯ "BB/Stable"

11/04/2560     TISCO: อันดับฯ องค์กร คงเดิม “A-/Stable”

11/04/2560     TISCOB: อันดับฯ องค์กร+ตราสารฯ คงเดิม "A,A-/Stable"

11/04/2560     KK: อันดับฯ องค์กร+ตราสารฯ คงเดิม "A-,BBB/Stable"

11/04/2560     PREB: อันดับฯ องค์กร เพิ่มเป็น "BBB/Stable" จาก "BBB-/Stable"

11/04/2560     GUNKUL: อันดับฯ องค์กร ใหม่ "BBB/Stable"

10/04/2560     TUC: อันดับฯ ตราสารฯ ใหม่ "BBB+/Stable"

07/04/2560     CFRESH: อันดับฯ องค์กร+ตราสารฯ คงเดิม "BBB/Stable"

05/04/2560     GL: อันดับฯ ตราสารฯ คงเดิม "A-", แนวโน้มเปลี่ยนเป็น "Negative" จาก "Stable"

05/04/2560     BANPU: อันดับฯ ตราสารฯ ใหม่ "A+/Stable"

05/04/2560     CCP: อันดับฯ องค์กร คงเดิม "BBB-", แนวโน้มเปลี่ยนเป็น "Negative" จาก "Stable"

05/04/2560     EA: อันดับฯ องค์กร+ตราสารฯ คงเดิม "BBB+,A-,AA/Stable"

04/04/2560     PHATRA: อันดับฯ องค์กร คงเดิม “A-/Stable”

04/04/2560     CPF: อันดับฯ องค์กร+ตราสารฯ คงเดิม "A+,A-/Stable"

04/04/2560     CPFTH: อันดับฯ องค์กร+ตราสารฯ คงเดิม "A+/Stable"

03/04/2560     BSL: อันดับฯ องค์กร คงเดิม "BBB/Stable"

31/03/2560     BANPU: อันดับฯ ตราสารฯ ใหม่ "A+/Stable"

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

Page 1 of 82